top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Mitä täytyy ottaa huomioon tuodessasi auton ulkomailta Suomeen?


Autojen tuominen Suomeen ulkomailta on yleistynyt viime vuosina. Auton maahantuonnissa voi olla joitakin sudenkuoppia, mutta toimiessasi huolellisesti voi nämä mahdolliset ongelmat ennaltaehkäistä, jolloin auton tuominen maahan on myös oikeudelliselta kannalta arvioiden olla turvallista. Tässä kirjoituksessa käsitellään auton tuomista ulkomailta oikeudellisesta näkökulmasta sekä annetaan vinkkejä ja neuvoja ajoneuvon maahantuomiseen ulkomailta.


Mistä auton maahantuomisessa on kyse?


Ostamalla auto muualta kuin Suomesta pyritään usein säästämään rahaa – autot ovat usein halvempia, kun ne ostetaan muualta kuin Suomesta. Tämän lisäksi ulkomailta on mahdollista löytää harvinaisempia ja paremmin varusteltuja autoja helpommin. Autoja haetaan Suomeen yleisimmin joko Ruotsista taikka Saksasta. Oikein tehtynä auton hakeminen esimerkiksi Ruotsista on kustannustehokasta, turvallista ja helppoa.


Mitä pitää tehdä auton ostomaassa?

Kun auto ostetaan, rekisteröidään se toisessa valtiossa siirtokilpiin, jotka ovat voimassa tietyn ajan, ja joilla auto saadaan ajaa Suomeen. Tämän rekisteröinnin hoitaa usein auton myynyt autoliike, pientä korvausta vastaan tietenkin. Tässä yhteydessä autoon on otettava vientikilpien voimassaoloajaksi liikennevakuutus. Autoliike hoitaa usein myös tämän. Paperitöiden jättäminen liikkeelle on suositeltavaa, sillä liike ei työstä paljoa velota ja tällä tavoin säästää paljon aikaa sekä omia hermoja. Kun paperityöt on hoidettu, voi auton ajaa Suomeen.


Miten toimin päästyäni takaisin Suomeen?

Suomessa autosta on tehtävä käyttöönottoilmoitus ja otettava Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus. Saksasta saaduilla siirtokilvillä saa usein ajaa maksimissaan viikon, tämän jälkeen autoon on hankittava siirtolupa. Siirtoluvan yhteydessä autoon saadaan tarrakilvet, joilla saa ajaa usein kolme kuukautta tai siihen asti, että autoon saadaan lopulliset rekisterikilvet. Viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen tekemisestä on tehtävä veroilmoitus. Viimeistään silloin, kun autosta tehdään verotuspäätös, on auto käytettävä katsastusasemalla, jossa autoon tehdään rekisteröintikatsastus – tämä on kuitenkin hyvä tehdä jo ennemmin, vaikka heti tuotaessa auto Suomeen. Kun auto on läpäissyt rekisteröintikatsastuksen, tilataan autoon rekisterikilvet.


Autosta on maksettava autoveroa


Kun autot ostetaan ETA-alueelta, ei ostajan tarvitse huolehtia muita verokustannuksista kuin autoverosta. Euroopan talousalueeseen, ETA:an; kuuluvat Euroopan unioniin kuuluvat valtiot sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein. Suomalaista autoveroa joudutaan maksamaan, kun auto rekisteröidään käytettäväksi Suomessa. Autovero maksetaan vain kerran, eikä sitä siten tarvitse pohtia, kun autoa ollaan ostamassa Suomesta – tällöin autovero on kuitenkin hinnoiteltu sisään auton kauppahintaan, joka on korkeampi.


Autoveron määrään vaikuttaa auton ikä sekä ennen kaikkea auton hiilidioksidipäästöt – vero on porrastettu päästöjen mukaan. Vähäpäästöisissä ja hybridiautoissa autovero on ainoastaan muutaman prosentin luokkaa, kun taas vanhassa, suurimoottorisessa autossa autovero voi olla kymmeniä prosentteja. Autoveroa määritettäessä autolle arvioidaan suomalainen käypä hinta, josta autovero lasketaan tietyn prosenttiosuuden mukaan. Jos autossa on joitakin vikoja, kuten naarmuja, kannattaa niistä ilmoittaa verohallinnolle, jotta ne otetaan huomioon auton käypää arvoa määritettäessä, ja autovero saadaan pienemmäksi. Tullin verkkosivuilta löytää kaikki tullin tekemät verotuspäätökset kuukausittain ja aakkosjärjestyksessä, joten samankaltaisten autojen verotuspäätöksiä tutkimalla on mahdollista selvittää autosta maksettava autovero jo ennen auton ostamista – tällöin voidaan määrittää auton ostamisesta todellisuudessa aiheutuvat kustannukset varsin tarkasti ennalta.


Auto ostaminen on hyvä suunnitella ennalta


Aivan kuten muitakin suuria ostoksia, on myös auton ostamista tärkeä suunnitella ennalta. Kun autoa ollaan ostamassa ulkomailta, liittyy kauppaan tavallista enemmän liikkuvia osia. Tavallisesti riittää, että valitaan omaan budjettiin ja käyttötarpeeseen sopiva auto, joka kaupanteon yhteydessä koeajetaan ja muutoin tarkastetaan huolellisesti. Tämän lisäksi on tärkeää olla tarkka sopimuksen tekemisessä ja muista ehdoista sovittaessa. Kun kauppaa tehdään muualla kuin Suomessa, on tarkkaavaisuus kaupanteon yhteydessä korostetun tärkeää. Tämän lisäksi on tärkeää tarkastaa myyjän taustat ja luotettavuus. Tietoa löytää verkossa olevista arvosteluista ja myyjän verkkosivuilta. Auto tulee aina koeajaa ja sen ulkopinnat tulee tarkastaa. Auto on mahdollista myös käyttää ulkopuolisella taholla kuntotarkastuksessa – esimerkiksi Saksassa tällaisia tarkastuksia tekee Saksan autoliitto ADAC.


Tämän lisäksi paperihommissa on oltava tarkkana. Pääsääntönä voidaan sanoa, että älä koskaan allekirjoita mitään, mitä et täysin ymmärrä. Voit vaatia selkeää, kirjallista kauppasopimusta. Sopimuksessa tulee olla tieto kaupan osapuolista, kaupan kohteesta, kauppahinta, maksun ehdot, luovutus- ja kaupantekoajankohta, auton lisävarusteet, kilometrimäärä, auton käyttöönotto- valmistusvuosi sekä maininta siitä, että auto on kolaroimaton. Tämän lisäksi vaadi auton luovutuskirja, huoltokirja sekä alkuperäinen rekisteröintiote. Maininnanarvoinen sudenkuoppa Saksassa on se, että oman nimesi eteen ei ole laitettu mitään etuliitettä, joka viittaisi elinkeinotoimintaan, kuten ”autohändler” – epärehelliset liikkeet voivat tällä tavoin pyrkiä välttämään omaa vastuutaan tekemällä sinusta elinkeinonharjoittajan, jolloin kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojaa.


Auton ostamiseen on hyvä varata muutamia päiviä aikaa. On hyvä keskustella ennalta autokauppiaiden kanssa autoista ja niiden mahdollisista hinnoista. Tällöin sinulla on jo ennalta käsitys siitä, mitä olet menossa katsomaan. Älä kuitenkaan sovi kauppoja tai suorita maksua ennalta ennen kuin olet tarkastanut auton huolella.


Mitä oikeuksia sinulla on ostaessasi auton muualta kuin Suomesta?


Yleinen, ja virheellinen, ennakkoluulo on, että sinulla ei ole mitään oikeuksia ostaessasi auton ulkomailta. Tämä ei kuitenkaan pidä lainkaan paikkaansa. EU-valtioissa on pitkälti samansuuntainen kuluttajansuoja, ja joissakin valtioissa tämä suoja voi olla jopa parempaa kuin Suomessa. Kuluttajansuojan soveltuessa, voit myös mahdollisissa virhetilanteissa nostaa kanteen Suomessa, eikä riitaa tarvitse käsitellä sinulle vieraassa maassa. Kuluttajansuojaa sovelletaan silloin, kun auton ostajana on yksityishenkilö ja myyjänä autoja elinkeinotoiminnassa myyvä ammatinharjoittaja. Täten on hyvä varmistua siitä, että autoliike on auton todellinen myyjä, eikä esimerkiksi vain välittäjä – jos liike välittää autoa, on liikkeen kerrottava siitä sinulle selkeällä tavalla.


Virheen ilmaantuessa et siten ole täysin oikeudettomassa tilassa, vaan voit vaatia myyjää oikaisemaan virheen aivan kuten ostaessasi auton Suomesta. Prosessi noudattaa samoja pääsääntöjä ja maiden lait ovat sisällöltään pitkälti toisiaan vastaavat ja saman suuntaiset. Yksi ero suomalaiseen kuluttajansuojaan on se, että muissa maissa myyjän virhevastuuta voidaan ajallisesti rajoittaa vuoden mittaiseksi. Käytännössä tämä ei kuitenkaan paljoakaan poikkea suomalaisesta käytännöstä, vaikka Suomessa ei vastuuta voida ajallisesti rajoittaa. Suomessa myyjää ei vain helposti saa vastuuseen enää pitkän ajan kuluttua, vaikka se lain perusteella olikin mahdollista.


Jos kyseessä on arvoltaan alle 5 000 euron auto, voidaan asiassa nostaa eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely. Jos auton arvo on tätä suurempi ja vaatimuksen arvo on yli 2 000 euroa, on asiassa parasta nostaa syyte myyjää vastaan.


Myyjän kanssa voi olla hyvä myös sopia ennalta toiminnasta mahdollisen virheen ilmaantuessa. Myyjän kanssa kannattaa sopia muun muassa siitä, että myyjä hyväksyy suomalaisen merkkikorjaamon lausunnon auton virheellisyydestä ja, että auto on mahdollista korjata Suomessa. Myyjä voi usein pyrkiä välttelemään vastuuta vaatimalla auton tuomista hänelle itselleen tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Oikeusriidoissa kolmannen ja puolueettoman korjaamin lausunto kuitenkin riittää, ja jos myyjä haluaa itse korjata auton, vastaa hän itse auton kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokauppoihin liittyen, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!


174 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

टिप्पणियां


bottom of page