top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Myyjän vastuu laajennetussa takuussa


Autoa ostaessa myyjällä on aina jonkinlainen virhevastuu autosta. Samoin ostajalla on aina jonkinlainen oikeus vaatia virheistä korvausta myyjältä. Oikeus selvittää virheet on kuitenkin aina olemassa. Näistä velvollisuuksista ja oikeuksista emme tässä artikkelissa mainitse enempää vaan keskitymme sen sijaan laajennettuun takuuseen ja sen merkitykseen, kun kyseessä on myyjän velvollisuudet ja vastuu.

Myyjä voi erikseen tehdä lisäsitoumuksen ostajan kanssa laajennetusta takuusta, kun auto ostetaan. Tämä sitoumus ei kuitenkaan ole pakollinen vaan se perustuu sopimukseen myyjän ja ostajan välillä. Mikäli osapuolet sopivat tällaisesta sitoumuksesta, se velvoittaa myyjää niin kauan, kun se on voimassa. Tällöin myyjällä on pääsääntöä pidempi vastuu autosta ja siten vastuu selvittää viat, jotka mahdollisesti ilmaantuvat autoon takuuajan aikana.

Laajennettu takuu koskee kaikkia vikoja, jotka voidaan katsoa korvattaviksi vioiksi. Mikäli ostaja havaitsee autossa vian, hänellä on oikeus selvittää tämä myyjän kanssa ja tuolloin myyjällä on velvollisuus selvittää vika laajennetun takuun ehtojen mukaisesti. Myyjä ei siis itse voi päättää, miten vika selvitetään eikä myöskään rajoittaa takuuta tai velvollisuuksiaan. Laajennettu takuu pätee sellaisena, kun se on annettu ja sen ajan, kun se on voimassa.

Myös Kuluttajariitalautakunta on painottanut myyjän vastuuta. Kuluttajariitalautakunta on kuitenkin myös tämän lisäksi painottanut, että virhe ei kuulu myyjän vastuuseen, mikäli sen on aiheuttanut ostaja itse. Mikäli vian voidaan katsoa syntyneen ostajasta riippumattomista syistä, se siis pääsäännön mukaan kuuluu myyjän vastuuseen.

Ilta-Sanomien uutinen:

Kun valmistaja ja maahantuoja antavat laajennetun takuun, on se kuluttajan kannalta vahva päätös mikäli osapuolille tulee myöhemmin riitaa auton virheestä.

Laajennettu takuu on lisäsitoumus, josta myyjä ei voi noin vain venkoilla eroon.

Tämä havaittiin muun muassa hiljattaisessa kuluttajariitatapauksessa, joka koski Renault Clio Sport Tourer -henkilöautoa.

Kaupat autosta tehtiin keväällä 2017, hintaan kymppiä vaille 14 000 euroa. Autolle myönnettiin samalla laajennettu takuu kevääseen 2022 saakka.

Kun istuimen verhoiluun ilmestyi myöhemmin repeämä, auto oli ollut liikenteessä kaksi vuotta ja neljä kuukautta ja sillä oli ajettu 41 000 kilometriä.

Ostaja vaati maahantuojaa korjaamaan istuinrepeämän takuun puitteissa. Ostajan mielestä verhoilussa oli valmistusvirhe, sillä verhoilu oli auennut selkeästi saumasta.

Omistajan mielestä verhoilun kuluminen myös laski auton arvoa.

Auton ajokilometrin huomioiden istuin ei voi kulua tavanomaista enemmän, omistaja totesi.

Auton myyneen yrittäjän mielestä istuimen verhoilun sauma ei ollut ratkennut omistajan esittämällä tavalla, vaan verhoiluun oli tarttunut jokin esine.

Yrittäjä arveli, että repeämä olisi voinut syntyä napista, housun niitistä tai vastaavasta esineestä.

Ongelman ratkaisuksi yrittäjä ei suinkaan ottanut esille autolle myönnettyä laajennettua takuuta, vaan esitti, että tapauksessa olisi järkevintä käyttää puolueetonta ulkopuolista tavarantarkastajaa.

Tavarantarkastajaa ei kuitenkaan laitettu asialle, vaan yrittäjä otti kantaa saamiensa valokuvien perusteella.

Myös kuluttajariitalautakunta sai omistajalta valokuvat, joista sauman irvistys oli nähtävissä.

Lautakunta muistuttaa ratkaisussaan myyjän sitoutuneen vastaamaan auton käyttökelpoisuudesta takuuajan, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla.

Lautakunta toteaa myös, että virhevastuuta ei synny, jos huonontuminen johtuu ostajasta.

Sauma irvisti takuun aikana eikä valokuvien perusteella voinut todeta, että syyllinen siihen olisi tarttunut esine tai jokin muu seikka, lautakunta totesi.

Lautakunta muistutti lisäksi, ettei maahantuoja esittänyt mitään näyttöä oman käsityksensä tueksi ulkopuolisesta rikkoutumisen syystä.

Autossa oli lautakunnan toukokuisen yksimielisen näkemyksen mukaan kukuttajasuojalain tarkoittama virhe, joka kuuluu maahantuojan vastuulle.

Takuu on myyjän antama lisäsitoumus, eikä myyjä voi antamalla takuun rajoittaa muista säännöksistä aiheutuvaa vastuutaan.

Lautakunta suosittaa ratkaisussaan, että maahantuoja korjaa istuimen verhoilun kustannuksellaan.

Mikäli artikkeli herätti kysymyksiä, olkaa yhteydessä meidän ammattitaitoisiin lakimiehiimme!


34 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page