top of page
arko-henrik (5).jpg

Arko Uotila

Arko OTM, KTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja asianajajatutkinnon suorittanut lakimies.

Arkolla on vuosien kokemus oikeudenkäynneistä ja riita-asioiden ratkomisesta tuomioistuimen ulkopuolella. Arkon sujuva ulosanti auttaa asiakasta ymmärtämään lain koukerot sekä on omiaan luomaan hyvän neuvotteluilmapiirin osapuolten välille. Tämä on tärkeää, jotta asiat saadaan sovittua eikä turhia oikeudenkäyntejä jouduta käymään.

Autoriitalakimies Arko tuntee tekniikan sekä lain, joka on omiaan edesauttamaan hyvän lopputuloksen saamisen autoriitaan.

 

Jos oikeudenkäynti on edessä on Arko takuuvarma lakimies hoitamaan autoriidan ammattitaitoisesti sekä voitokkaasti.

Henrik Pirhonen

Henrik OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja asianajajatutkinnon suorittanut lakimies.

Henrikillä on pitkä kokemus riitojen hoitamisesta tuomioistuimessa. Henrikille jokainen asiakas on tärkeä ja parhaaseen lopputulokseen pääseminen on työn suola.

 

Henrik pyrkii aina ensin sovintoon, joka on kustannustehokkain vaihtoehto kaikille osapuolille. Toisinaan riidat kuitenkin etenevät käräjille saakka ja silloin on tärkeää, että on Henrikin kaltainen osaava lakimies hoitamassa asiaasi.

 

Henrikillä on myös laajaa osaamista ja kiinnostusta autoihin liittyen, joka on myös merkittävässä asemassa autoriitojen käsittelyssä.

arko-henrik (4).jpg
bottom of page