top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Auton ostaminen yksityiseltä myyjältä

Päivitetty: 20. lokak. 2022Usein kuulee puhuttavan ”perävalotakuusta” kun autoa ostetaan yksityiseltä myyjältä. Tällä viitataan siihen, että yleisen käsityksen mukaan yksityisellä myyjällä ei olisi vastuuta myymästään ajoneuvosta kauppojen solmimisen jälkeen. Mutta onko asia todella näin?


Autoliikkeestä ostaminen

Mikäli yksityishenkilö ostaa auton elinkeinonharjoittajalta, sovelletaan kauppaan kuluttajansuojalakia. Kuluttajansuojalain tarkoituksena on nimensä mukaisesti suojella kuluttajia takaamalla heille tietyt oikeudet. Näistä tunnetuimpia autokaupan osalta ovat muun muassa kuuden kuukauden virheolettama sekä peruutusoikeus etäkaupassa. Kuluttajansuojalain alaisissa kaupoissa ostaja voi ongelmatilanteessa turvautua kuluttajansuojaviranomaisten neuvontaan tai hakea ratkaisua kuluttajariitalautakunnasta.


Onko yksityinen myyjä vastuussa myymästään autosta?

Edellä mainitut oikeudet pätevät ainoastaan, kun auto on ostettu liikkeestä. Se ei kuitenkaan tarkoita sääntelyn puuttumista yksityisten välisessä kaupassa. Kuluttajansuojalain sijaan näissä tilanteissa sovelletaan kauppalakia. Kauppalaki lähtee siitä, että sopimusosapuolet ovat tasavertaisia ja näin ollen ostajalla ei ole turvanaan kuuden kuukauden virheolettaman tai kuluttajansuojaviranomaisten avun tuomaa lisäturvaa. Kauppalain mukaisesti ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjän on täytynyt ymmärtää tämä. Käytännössä kaupan purku edellyttää sitä, että ostajan on pystyttävä osoittamaan vian olleen autossa jo ostohetkellä. Tämä on merkittävä ero kuluttajansuojalain alaiseen kauppaan, jossa todistustaakka virheen synnystä on lähtökohtaisesti kuuden kuukauden ajan myyjäliikkeellä. Auton rikkoutumisen syytä on usein hankala osoittaa kiistattomasti, joten vastuu virheestä jää lähes aina todistustaakan omaavalle osapuolelle. Mikäli ostaja kuitenkin onnistuu osoittamaan autossa olleen virheen jo ostohetkellä, ovat oikaisukeinot yksityisten välisessä autokaupassa samat kuin kuluttajansuojalain alaisissa kaupoissa. Ensisijainen keino on siis virheen korjaaminen. Jos se ei ole jostain syystä mahdollista, tulee seuraavaksi harkita hinnanalennusta tai kaupan purkamista.


Ostajan velvollisuudet

Ostaja ei voi vedota virheeseen, jonka hän on autoa tarkastaessa havainnut, tai hänen olisi pitänyt havaita. Näin ollen on ensisijaisen tärkeää tutustua autoon huolella ennen kauppojen solmimista. Ostajalta ei edellytetä erikoistaitoja tai ammattimaista osaamista auton tutkimisen suhteen, vaan normaali tarkkaavaisuus riittää. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti auton papereihin sekä ulkoiseen kuntoon ja tekniikan toimivuuteen. Mikäli haluaa hankkia itselleen mielenrauhaa, voi olla järkevää teettää kuntotarkistus puolueettomalla ammattilaisella. Noin sadan euron suuruinen investointi on usein pieni summa tuhansien eurojen autokaupassa ja voi auttaa välttämään paljon suurempia harmeja myöhemmin.


Riidanratkaisu

Kuten aiemmin todettiin, yksityisten välisessä autokaupassa ostaja ei voi hakea apua kuluttajaneuvonnasta tai viedä tapausta kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos kaupan osapuolet eivät siis löydä asiassa yhteisymmärrystä, on ainoa vaihtoehto viedä riita oikeuteen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa ostajalla on syytä olettaa, että myyjä on tietoisesti ja tahallaan peitellyt auton vikoja tai muuten valehdellut sen kunnosta tai ominaisuuksista. Tällöin petoksen tunnusmerkistö saattaa täyttyä ja asiasta voi harkita rikosilmoituksen tekemistä. Mikäli tapaus etenee oikeuteen syyttäjän toimesta rikosasiana, voi tämä ajaa samalla ostajan vahingonkorvausvaatimusta. Riitaa ei kuitenkaan kannata viedä oikeuteen ilman asian perinpohjaista arviointia. Riskinä on, että vastapuolen voittaessa maksettavaksi saattavat tulla molempien osapuolien oikeudenkäyntikulut. Näin ollen onkin järkevää minimoida riskejä keskustelemalla asiasta ammattitaitoisen lakimiehen kanssa ennen oikeustoimien aloittamista.


Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että auton ostamisessa yksityiseltä myyjältä omat hyvät ja huonot puolensa. Yksityisten välisessä kaupassa auton voi usein saada huomattavasti edullisemmin kuin autoliikkeestä. Toisaalta elinkeinonharjoittajalta ostetulla autolla on kuluttajansuojalain mukainen varsin kattava turva, joka selittää osaltaan korkeampia hintoja. Vaikka yksityisellä myyjällä onkin vastuu myymästään autosta, on ongelmatilanteiden ratkominen usein vaikeampaa ja kalliimpaa ilman kuluttajaviranomaisten apua. Kannattaa siis hillitä nouseva autokuume ja arvioida huolella jokainen autokauppa kokonaisuutena ennen ostopäätöstä.


Jos tarvitset apua autoriita-asioissa, ota yhteyttä kokeneisiin autoriitalakimiehiimme!Kauppalaki:


Kuluttajansuojalaki:

28 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page