top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Miten autokauppa puretaan?


Joskus autokaupassa päädytään kaupan purkuun. Tähän tilanteeseen voidaan päätyä monen eri seikan takia, mutta yleensä kauppa puretaan, jos esimerkiksi autossa ilmenneitä vikoja ei pystytä korjaamaan, niiden korjaaminen käy kohtuuttoman kalliiksi tai ne ovat olleet jollakin muulla tavalla merkittäviä. Purkamiseen on oikeus, vaikka virhe olisi korjattavissa, jos virheen korjaus heikentää auton arvoa. Kaupan purkaminen on yleensä viimeinen vaihtoehto, mikäli kaupassa ei synny sovintoa eikä virhettä saada muulla tavoin oikaistua.


Milloin kaupan purku tulee kyseeseen?


Tyypillisesti autokaupan purkamiseen päädytään silloin, kun auton virhettä on yritetty jo korjata siinä onnistumatta. Myyjälle on annettava mahdollisuus korjata virhe, mutta mikäli hän ei siinä onnistu, on kuluttajalla oikeus turvautua muihin keinoihin. Jos vika on sen laatuinen, että sitä ei voida myöskään hyvittää hinnanalennuksella, voidaan siinä vaiheessa todeta, että autokaupan purku on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Autokaupan purku on yleensä järkevin vaihtoehto myös silloin kun autossa ilmenee vika pian kauppojen jälkeen ja korjauskustannukset nousevat kohtuuttomiksi auton arvoon nähden.


Autokaupan purkaminen käytännössä


Jotta kauppa voidaan purkaa, täytyy autossa olevasta virheestä reklamoida autoliikkeelle. Lähtökohtaisesti kauppa puretaan aina tekemällä uusi kauppa- tai ostosopimus. Toisin sanoen myyjä siis ostaa auton takaisin itselleen. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että autosta hyvitetään täysin sama summa, mitä siitä on alkuperäisessä kauppakirjassa maksettu.


Syntyykö kaupan purkamisesta kuluja?


Virheen oikaisu pitäisi lain mukaan tapahtua kuluttajalle ilman kustannuksien syntymistä. Kaupan purkaminen ei saa itsessään maksaa mitään, sillä tilanne tulee palauttaa ennalleen ihan kuin kauppoja ei olisi ikinä tapahtunutkaan. Ostajalle voi kuitenkin tulla korvattavaksi autosta saamansa käyttöhyöty. Tällä tarkoitetaan sitä hyötyä, mitä ostaja on autosta ehtinyt saamaan sinä aikana, kun auto on ollut hänellä käytössä. Käyttöhyödyn laskeminen on tapauskohtaista.


Käytännössä autojen korjauskustannuksia kuitenkin jaetaan myyjän ja ostajan kesken sillä perusteella, että korjauksen seurauksena auto tulee aiempaa parempaan kuntoon. Ostajan tulee siten maksaa arvioidun parantumisen osuus.


Jos autokauppa puretaan auton virheen seurauksena, ei muita maksuja pitäisi purkamisesta seurata, lukuunottamatta käyttöhyötyä. Mikäli kaupat puretaan virheen takia, on ostajalla yleensä oikeus saada korvaus esimerkiksi hänen teettämistään korjauksista tai katsastuksesta, sillä kauppojen purkautuessa hyöty näistä jää myyjälle. Tämän arviointi on kuitenkin myös aina tapauskohtaista.


Mitä kaupan purkamisen jälkeen tapahtuu?


Kaupan purkamisen tarkoituksena on palauttaa tilanne mahdollisimman samanlaiseksi, kuin tilanne oli ennen kaupantekohetkeä. Käytännössä ostajan tulee siis palauttaa auto myyjälle ja myyjän tulee palauttaa suoritetut maksut ostajalle.


Jos myyjä ei suostu kaupan purkamiseen tai hinnanalennukseen, kannattaa olla yhteydessä lakimieheen. Autokaupan purkaminen on asia, joka harvemmin onnistuu ilman ammattilaisen apua. Yleensä autokaupan purkuun annetaan myönteinen päätös, jonka johdosta kustannukset pysyvät kohtuullisina silloinkin kun käytät ammattiapua.


Ota yhteyttä mikäli sinulla on autoriita ja kaipaat lakimiehen apua:


5 473 katselukertaa1 kommentti

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

1 Comment


andte E
andte E
Sep 13, 2021

Miten toimitaan siitä tilanteessa jos on antanut oman autonsa vaihdossa liikkeelle ja saanut liikkeeltä rikkinäisen auton? Palauttaako autoliike minun autoni vai maksavatko he välirahan? Onko heillä oikeus olla palauttamatta omaa autoani ja maksaa se rahana?

Like
bottom of page