top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Museoautosta annetut tiedot


Museoautot ovat muista autoista hieman poikkeavassa asemassa, sillä niiden rekisteröitävyys määrittyy osittain eri sääntöjen mukaan kuin tavallisten autojen. Museoauto on tietyin edellytyksin erityisen museokatsastuksen läpäissyt auto – museokatsastus suoritetaan tavallisen katsastuksen yhteydessä. Museoautoihin liitetään vaatimus alkuperäisestä tai sitä vastaavasta kunnosta. Museoajoneuvoihin ei siten saa pääsääntöisesti tehdä muutoksia. Nämä erityiset vaatimukset muuttava museoajoneuvojen oikeudellista asemaa tavanomaisista autoista.


Museoautoihin liittyviä erityiskysymyksiä


Museoautot tunnistaa helpoiten niiden käyttämistä mustista rekisterikilvistä, näiden käyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan museoajoneuvo voi käyttää myös aivan tavallisia valkoisia rekisterikilpiä. Museoajoneuvoksi voidaan hyväksyä ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta. Museoauton tulee jo todetulla tavalla olla alkuperäisessä tai sitä vastaavassa kunnossa. Tämän ohella auton korin, sisustan ja moottoritilan tulee olla puhtaita ja ehjiä. Maalipinnassa ei saa olla halkeamia tai muita puutteita. Pientä ajan patinaa kuitenkin sallitaan – auton ei tarvitse näyttää täysin uudelta.


Vaatimus alkuperäisyydestä asettaa museoautojen korjaamiselle erityisiä vaatimuksia, kun vaihdettavien osien tulee olla alkuperäisosia tai, jos niitä ei ole saatavilla, vastaavilla aikakauden osilla. Ajoturvallisuutta lisäävien muutosten tekeminen on kuitenkin sallittua. Näin ollen esimerkiksi renkaat voidaan vaihtaa nykyaikaisiin ja turvallisempiin tai auton ajovaloihin voidaan tehdä muutoksia, jotka lisäävät niiden valotehoa.


Nämä erityisvaatimukset vaikuttavat myös auton virheellisyyden arvioimiseen silloin, kun auto on myyty museoautona tai ostaja voi odottaa auton olevan museoajoneuvoa vastaavassa kunnossa. Tällöin autossa voi olla lain tarkoittama virhe, vaikka siinä ei olisikaan mitään fyysistä vikaa. Voi riittää, että autoon on vaihdettu osia, jotka eivät vastaa alkuperäistä, jolloin auto ei ole enää museoajoneuvolta vaadittavassa kunnossa.


Miten autojen virheellisyyttä arvioidaan?


Pääsääntönä autojen virheellisyyden arvioinnissa on sopimuksenmukaisuus – auton on kuluttajansuojalain mukaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Auton on myös vastattava sitä, mitä kuluttajalla voidaan katsoa olevan perusteltua aihetta odottaa siltä ja sen kunnolta. Kuluttajan perusteltuihin odotuksiin vaikuttavat auton ikä, sillä ajetut kilometrit, hinta sekä myyjän tai muun myyjäpuolella olevan tahon siitä antamat tiedot. Vähän ajetulta autolta kuluttaja voi luonnollisesti odottaa enemmän kuin vanhalta. Puhuttaessa museoautoista, ovat autot luonnollisesti vanhoja, eikä niiden voida olevan täysin virheettömässä kunnossa.


Myyjän tai myyjätahon antamat tiedot autosta vaikuttavat siihen, mitä ostaja voi autolta odottaa. Tämän ohella autosta tehtyä kauppaa voi rasittaa niin sanottu tiedonantovirhe. Autossa on tiedonantovirhe, jos myyjä on antanut siitä virheellisiä tietoja tai jättänyt antamatta jonkin tiedon autosta tai sen ominaisuudesta, josta hänen on pitänyt olla tietoinen – myyjällä on siten niin sanottu tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovirhettä ei kuitenkaan synny, jos virheelliset tiedot oikaistaan selkeällä tavalla ajoissa, tai myyjä voi osoittaa, että nämä virheelliset tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kaupan syntymiseen. Ostaja olisi siten tehnyt saman ostopäätöksen ja ostanut saman auton samalla hinnalla, vaikka hänellä olisikin ollut käytössä kaikki paikkansa pitävät tiedot.


Museoauton moottorista annetut virheelliset tiedot – kuluttajariitalautakunnan kanta


Tapauksessa oli kyse museoauton kaupasta, jossa vuonna 1936 ensirekisteröityä autoa mainostettiin niin sanottuna ”matching numbers”-autona, jolla tarkoitetaan autoa, jonka moottori vastaa auton runkonumeroa – toisen tulkinnan mukaan tällä nimityksellä tarkoitetaan autoa, jonka moottorin kaikki osat, vesipumppu, kaasutin yms., vastaavat valmistenumeroltaan ja ajankohdaltaan auton valmistusnumeroa. Tapauksessa kuluttajalle kuitenkin selvisi pian kaupan solmimisen jälkeen, että auton moottori oli vaihdettu iskutilavuudeltaan eri moottoriin, joka oli myös toisen merkin valmistama. Myyjä vetosi siihen, että autoa ei hänen mukaansa oltu myyty museokäyttöön, vaan normaaliin tieliikennekäyttöön, jolloin moottorin tilavuudella ei ollut merkitystä.


Lautakunnan pohdinnan mukaan auto ei moottorinsa kohdalta vastannut niin sanottua ”matching numbers”-autoa, kun siinä ei ollut museorekisteröinnin vaatimaa alkuperäiskunnossa olevaa moottoria. Autosta oli siten sen markkinoinnin yhteydessä annettu virheellisiä tietoja. Kun myyjä ei ollut oikaissut näitä virheellisiä tietoja ennen kaupan solmimista, rasitti kauppaa tiedonantovirhe. Näillä virheellisillä seikoilla voidaan katsoa olevan merkitystä auton arvon sekä kaupan syntymisen kannalta. Kuluttajalla ei myöskään ollut velvollisuutta erikseen tarkastaa myyjän antamien tietojen paikkansapitävyyttä, vaan hän sai luottaa tietojen paikkansa pitävyyteen. Lautakunta suositti myyjää myöntämään ostajalle hinnanalennusta.


Tämä tapaus kuvastaa hyvin museoautojen omalaatuista oikeudellista asemaa. Tapauksen autossa ei ollut mitään vikaa, mutta siinä katsottiin olevan lain tarkoittama virhe, kun se ei ollut museoautolta vaadittavassa alkuperäisessä eikä siten vastannut myyjän siitä antamia tietoja. Ratkaisevaa oli se, että auto katsottiin myydyn harrastekäyttöön museoautoksi, jolloin sen on täytettävä museoajoneuvoille asetettuja erityisiä vaatimuksia.


Museoautoissa voi siten olla samankaltainen virhe kuten tavanomaisissakin autoissa, jos ne eivät toimi niin kuin pitäisi. Tämän ohella niissä voi olla virhe siksi, että ne eivät täytä museoautoille asetettuja vaatimuksia. Täten onkin tärkeää, että neuvoteltaessa museoauton kaupasta sovitaan kirjallisesti siitä, onko kyse todella museoauton kaupasta, vai vanhan auton kaupasta normaaliin tieliikennekäyttöön – tämä helpottaa mahdollista myöhempää todistelua auton käyttötarkoituksesta, joka määrittää sen virheellisyyden arvioinnin.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua tavallisten autojen taikka museoautojen kauppaan liittyen, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!

118 katselukertaa1 kommentti

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

1 Comment


- -
- -
Jan 04

Hei!

Minulla on museoauto jonka ulkonäköön vaikuttavia osia pitäisi uusia koska ne ovat tuhoutumassa ruosteen vuoksi. Autoon saa yhä valmistajan OEM osia. Kuitenkin nämä OEM osat ovat valmistajan toimesta paranneltuja kestämään käyttöä paremmin. Osien valmistenumeroissa on yhden numeron eroavaisuus ja ulkonäkö on hieman eri kuin autoon tehtaalla asennetut (alkupään valmistesarjaa).

Onko tällöin autoa virheellistä myydä alkuperäisosin huollettuna museoautona?

Like
bottom of page