top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Pitääkö auton toimia moitteettomasti pakkasella? Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu Nissan Qashqain


Kuinka auton tulee toimia Suomalaisessa talvessa? Voidaanko auton olettaa toimivan moitteettomasti, vaikka ulkona olisikin napakasti pakkasta? Milloin autossa voidaan katsoa olevan kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, joka myyjän on omalla kustannuksellaan korjattava? Miten voimassa oleva takuu vaikuttaa auton virhearviointiin ja mahdollisiin korvauksiin? Tässä kirjoituksessa käsitellään näitä kysymyksiä käyttäen apuna kuluttajariitalautakunnan ratkaisua vuodelta 2016.


Mistä ratkaisussa oli kyse?


Kuluttajariitalautakunta sai vuonna 2016 valituksen koskien uutena ostettua autoa, jonka turbossa oli talviaikaan alkanut ilmaantumaan lukuisia ongelmia. Valituksen tehneen kuluttajan mukaan auton turbo jäähtyi liiaksi kovilla pakkasilla, jonka seurauksena auto alkoi menettämään tehoja, eikä sitä enää pystytty käyttämään. Myyjä ei suostunut korjaamaan itse vikaa, mutta ehdottanut, että auton etusäleikköön asennetaan ilmaiseksi maski, jonka tarkoituksena oli suojata auton moottorihuonetta ajoviimalta ja tällä tavoin korjata turbossa ilmaantuneet viat. Autossa oli vian ilmenemishetkellä voimassa maahantuojan myöntämä takuu.


Kuluttaja vetosi siihen, että uuteen autoon ei pitäisi tarvita asentaa ulkoisia lisäosia, vaan auton kuuluisi toimia moitteettomasti ilman korjauksia. Ostajan mukaan mahdollisesta jäätymisongelmasta ei oltu kaupanteon yhteydessä kerrottu, eikä kuluttaja olisi suostunut tekemään samaa kauppaa, jos olisi ollut tietoinen ongelmasta. Tämän lisäksi maskisuoja oli aina irrotettava, kun auto viedään pesuun. Tämä aiheutti ostajalle haittaa, kun auton normaalista käytöstä aiheutui hänelle epätavanomaista vaivaa. Kuluttaja vaati, että myyjä myöntäisi hänelle hinnanalennuksen, sillä auto ei vastannut sitä, mitä hänellä oli autolta oikeus kohtuudella odottaa. Toissijaisesti kuluttaja vaati kaupan purkamista siinä olevan virheen perusteella.


Myyjän mukaan maskisuoja oli tehokkain ratkaisu kyseisen vian korjaamiseen. Myyjä oli myös tarjonnut maskisuojan asiakkaalle ilmaiseksi ja maskisuojan käyttö on suositeltu toimenpide auton normaalia toimintaa suojaavana toimenpiteenä pohjoisen vaihtuvissa olosuhteissa. Tämän perusteella myyjä katsoi, että autossa ei ole ollut kuluttajansuojalain mukaista hyvitykseen oikeuttavaa virhettä.


Mitä laki sanoo auton kylmäkestävyydestä ja takuun merkityksestä?


Kuluttajansuojalain mukaan, jos myyjä on sitoutunut vastaamaan auton käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, autossa katsotaan olevan virhe, jos auto tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Myyjä voi välttää virhevastuun, jos tämä osoittaa, että auton huonontuminen on johtunut auton vääränlaisesta käytöstä, tapaturmasta taikka jostakin muusta ostajan puolella olevasta seikasta.


Myyjä vastaa pääsääntöisesti myös aikaisemman myyntiportaan antamasta takuusta – eli siis valmistajan tai auton maahantuojan myöntämästä takuusta. Myyjä voi välttää vastuun ainoastaan näyttämällä toteen, että tämä on selkeällä tavalla ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle siitä, että myyjä ei vastaa toisen antamasta takuusta.


Kuluttajariitalautakunnan lausunto asiassa


Kuluttajariitalautakunnan tuli ratkaista ensimmäiseksi se, voitiinko auton turboahtimessa ilmaantuneita vikoja pitää kuluttajansuojalain tarkoittama virheenä. Lautakunnan lausunnon mukaan tapauksessa kyseessä oleva jäätymisongelma ei ollut tavallinen ja sen katsottiin vaikuttavan auton tavalliseen käyttöön. Liikkeen ehdottaman korjaustavan, maskisuojan, katsottiin aiheuttavan kuluttajalle auton tavanomaiseen käyttöön yleensä kuulumatonta vaivaa. Myyjä ei antanut näyttöä siitä, että vika olisi voinut syntyä tapaturmaisesta tai jostakin ostajan puolella olevasta syystä. Näillä perusteluilla lautakunta katsoi, että autossa oli kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, joka kuului myyjän vastuulle.


Ostaja oli vaatinut auton korjaamista, hinnanalennusta taikka viimesijaisesti autosta tehdyn kaupan purkamista. Autossa olevan vian korjaaminen on ensisijainen keino virheen oikaisemiseen – virheen korjaaminen on sekä myyjä oikeus että velvollisuus. Ostaja voi vaatia myyjää korjaamaan virheen omalla kustannuksellaan. Toisaalta myyjä voi vaatia mahdollisuutta auton korjaamiseen, ja vasta jos korjaaminen ei onnistu, voi ostaja vaatia muita seurauksia, kuten kaupan purkamista. Tapauksessa myyjä oli yrittänyt korjata autossa olevaa vikaa asentamalla autoon maskisuojan. Tämän ei kuitenkaan katsottu korjaavan autoa täysin, sillä auton käyttämisestä aiheutui ostajalle ylimääräistä vaivaa. Kun auton korjaaminen ei tullut kyseeseen, oli ostajalla oikeus vaatia joko hinnanalennusta, taikka kaupan purkua, jos virhe ei ole vähäinen.


Lautakunnan käsityksen mukaan autossa oleva, maskin käytöstä johtuva, virhe oli kuitenkin vähäinen. Näin ollen ostajalla ei ollut oikeutta kaupan purkamiseen, vaan hän joutuu tyytymään virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Arvioidessa hinnanalennuksen määrää lautakunta otti huomioon sen, että autossa oleva virhe vaikuttaisi auton käyttömukavuuteen sen koko käyttöiän. Tämän lisäksi vialla voi olla merkitystä auton jälleenmyyntiarvoon. Näillä perusteilla lautakunta suositti auton myyjää ja sen maahantuojaa myöntämään ostajalle 1 200 euron hinnanalennuksen.


Onko autojen siten toimittava vuodenajasta riippumatta?


Ratkaisevaa tapauksessa oli se, että ostajalle ei ennen kaupan solmimista ilmoitettu auton mahdollisista käyntiongelmista talviaikaan. Jos tästä oltaisiin kerrottu, ei autossa tällöin olisi ollut laissa tarkoitettua vikaa, vaan ostajan oltaisiin katsottu hyväksyneen auto vikoineen tehdessään kaupat. Nyt, kun asiasta ei oltu kerrottu, ostajalla oli oikeus odottaa uuden autonsa toimivan moitteettomasti myös talviaikaan. Kuluttaja voi siten lähtökohtaisesti odottaa autonsa toimivan vuodenajasta riippumatta. Kuluttajariitalautakunta ja tuomioistuimet ovat antaneet autojen ympärivuotisesta toiminnasta useita ratkaisuja, kun varsinkin elektronisissa järjestelmissä on havaittu ongelmia talviaikaan. Myös näissä tapauksissa on ollut ratkaisevassa asemassa se, onko ostajalle etukäteen kerrottu mahdollisista vioista talviaikaan. Tästä voidaankin vetää johtopäätös, että mikäli ostajalle ei kaupanteon yhteydessä kerrota auton mahdollisista käyttöongelmista talviaikaan, voi ostaja odottaa uuden autonsa toimivan moitteettomasti vuodenajasta riippumatta.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!

64 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page