top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

3 seikkaa, jotka voivat rajoittaa tai jopa poistaa myyjän virhevastuun


Jos ja kun autossa ilmenee vika tai ominaisuus, joka voitaisiin katsoa viaksi kannattaa se selvittää myyjän kanssa, mikäli auton ostohetkestä ei ole kulunut pitkä aika ja mikäli voidaan katsoa, että vika hyvin voisi kuulua myyjän virhevastuuseen. Tätä punnittaessa kannattaa kuitenkin muistaa alla mainitut seikat, jotka voivat rajoittaa tai jopa poistaa myyjän virhevastuun.


Myyjän virhevastuu ei ulotu kaikkiin virheisiin. Myyjä ei siis ole velvollinen korvaamaan kaikkia autossa ilmeneviä vikoja. Virhevastuu ei myöskään ole ikuinen. Myyjä ei myöskään tarvitse korvata sellaisia kuluja, jotka voidaan katsoa kohtuuttomiksi.


Mikäli vika voidaan katsoa sellaiseksi viaksi, joka voi ilmetä autoon tavanomaisen käytön ja siten tavanomaisen kuluman myötä, vika ei kuulu myyjän virhevastuuseen. Esimerkkinä voidaan pitää kiveniskemät konepellissä, jotka ovat vaurioittaneet maalipintaa. Myöskään viat, jotka johtuvat ostajasta, eivät kuulu myyjän virhevastuun piiriin. Esimerkkinä koskien maalipintaa voidaan tässä käyttää vääränlaista pesutapaa, joka naarmuttaa autoa ja siten vahingoittaa auton maalipintaa. Maalipinnassa ilmenevät viat voivat kuitenkin olla sellaisia, jotka voidaan katsoa kuuluvan myyjän virhevastuun piiriin ja siksi on suositeltavaa selvittää asia.


Ilta-Sanomien uutinen:


Käytetyn Audin ostaja lähti suurin odotuksin vaatimaan hyvitystä autonsa maalipinnan remontista.


Tapahtumat alkoivat, kun kuluttaja osti 56 000 eurolla itselleen viisi vuotta liikenteessä olleen Audi Q7-katumaasturin, jolla oli ostohetkellä ajettu 110 000 kilometriä.


Uusi omistaja ajoi ostoksellaan muutamassa kuukaudessa noin 10 000 kilometriä, jonka jälkeen hän vei autonsa paikkamaalattavaksi.


Hintaa paikkamaalaukselle tuli kuluttajalle tasan sata euroa. Myyjäliikekin osallistui kuluihin ja maksoi omana osuutenaan 500 euroa.


Tämä maalaus koski auton katon kaarta.


Audin omistaja oli kuitenkin kyseiseen maalausremonttiin tyytymätön, sillä työn jälki oli huonoa. Lakkapinta irtoili paikka paikoin.

Tämän jälkeen savolainen autonomistaja esitti myyjäliikkeelle 1 200 euron vaatimuksen autonsa maalipinnan uudesta korjaustarpeesta. Vaatimus perustui uuden maalauksen kustannusarvioon.


Kun autoa tutkittiin tarkemmin ja maalipinnan paksuutta mitattiin, kuluttaja sai myös tietää, että autolla oli ajettu kolari ja Audin oikea kylki oli jo aikoinaan korjausmaalattu kertaalleen.


Myyjäliike kiisti kuluttajan vaatimuksen, mutta tarjosi kuitenkin hyvän asiakassuhteen perusteella hänelle 150 euron korvausta. Myyjä totesi tarkemmin yksilöimättä, että kuluttaja ei ole näyttänyt väittämäänsä virhettä ja muistutti, että oli jo osallistunut isolla summalla maalauksen kuluihin. Summa oli tosiasiassa lähes prosentti auton ostohinnasta.


Myyjä totesi lisäksi, että vastuu maalauksen jäljestä on maalaamolla. Maalaamo oli lähettänyt myyjälle kuvia auton maalipinnasta ja niiden perusteella autossa oli selviä kiveniskuja ja naarmuja. Myyjä arvioi myös, että väärä pesu oli aiheuttanut vaurioita ja auton maalipinta kuluu normaalissa käytössä.


Saman auton myyjäliike oli kolme vuotta aiemmin maalannut oikeanpuolen ovien ja takalokasuojan osalta. Tuolloin ei maalattu oikeaa etulokasuojaa eikä vasenta takalokasuojaa, joita kuluttaja nyt vaati maalattaviksi.


Kun osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen asiassa, sai kuluttajariitalautakunta töitä.


Lautakunta muistutti, että myyjäliike ei vastaa vioista, jotka johtuvat auton normaalista kulumisesta. Auton korjauskuluja ja korjaustarvetta lautakunta ei pitänyt epätavallisen suurina ja odottamattomina.


Korjaustarpeen syynä oli lautakunnan mielestä käytöstä johtuva tavanomainen kuluminen, mikä oli nähtävissä lautakunnan saamista valokuvistakin. Kuvien perusteella ei voinut todeta, että myyjäliikkeen tilaama maalaus olisi tehty virheellisesti.


Normaalin kulumisen aiheuttamista vioista ei voi saada hyvitystä myyjältä ja lautakunta tuli lopputulokseen, ettei autossa ollut hyvitykseen oikeuttavaa virhettä.


Myyjäliikkeen lupaamaa 150 euron hyvitystä yksimielinen lautakunta piti asianmukaisena ja suositti, että myyjä täyttää vielä tämän osalta lupauksensa.Yllä mainituissa asioissa teitä auttaa meidän ammattitaitoiset lakimiehemme.


170 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page