top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Autokauppa – mikä on virhe ja miten se määritellään?Milloin autossa on virhe?


Pääosin autokaupan hinnanalennus tai autokaupan purkutilanteissa kyse ei ole siitä onko autossa vika tai virhe, vaan siitä kuuluuko se automyyjän vastuulle vai ei.

Kuluttajasuojalaki ei säädä suoraan autokaupasta, mutta sen säännöksiä sovelletaan autokauppaan, ja pääosin vikatapauksissa tarkastellaan ns. yleistä virhesäännöstä.


Ostajan perustelu odotus


Käytetyn ajoneuvon kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Tässä arvioinnissa tarkastellaan myös ajoneuvon hintaa, ja miten se on linjassa yleisen hintatason kanssa. Jos auto on poikkeuksellisen halpa, ei ostaja voi odottaa sen olevan keskimääräistä paremmassa kunnossa. Jos taas se auto on poikkeuksellisen kallis, ostaja voi odottaa sen olevan keskimääräistä paremmassa kunnossa. Toki lopulta arviointi ei ole näin yksinkertaista, että vain tuijotetaan hintaa, ja harkitaan, onko virhe myyjän vastuulla vai ei.


Kun mietitään, onko autossa virhe vai ei, edellisten asioiden lisäksi tarkastellaan sitä, miten autoa on hoidettu ja huollettu sen elinaikana. Jos ostaja on laiminlyönyt auton kunnossapidon vaikuttaa se negatiivisesti siihen, että myyjä vastaa autossa ilmenneistä virheistä.


Etenkin mitä halvempi auto sitä suuremmalla todennäköisyydellä autoon tulee vikoja. Viat voivat ilmetä, jopa nopeasti oston jälkeen, ja halpa hinta vaikuttaa siihen, että ostaja voi joutua vastaamaan näistä kuluista itse, koska ostajan tulee varautua siihen, että halpa auto alkaa olemaan elinkaarensa päässä. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi ajoneuvon ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Käyttöikä ja kilometrimäärä


Ostettaessa käytettyä autoa tulee ostajan kohtuudella varautua siihen, että autossa on kulunut ja siihen ilmenee välttämättömiä korjauksia. Kyseessä on ns. tavallinen kuluminen ja ikääntyminen, joka väistämättä vaikuttaa kaikkiin tavaroihin, ja niiden kuntoon. Mitä vanhempi ja mitä enemmän kilometrejä autolla on mittarissa, sitä suurempi on todennäköisyys, että autoa joudutaan korjaamaan ja kunnostamaan. Tähän ostajan tulee varautua, eikä vika ole aina sellainen, että autossa voidaan katsoa olevan virhe.


Normaali kuluminen


Pääsääntö on, että mikäli vika aiheutuu normaalista kulumisesta ei myyjä vastaa virheestä. Tavanomainen esimerkki on jarrupalojen tai jarrulevyjen kuluminen vaihtokuntoon. Tällöin myyjä ei vastaa siitä, että nämä osat vaihdetaan, koska oletettavaa on, että nämä kuluvat käytössä. Tilanne voi olla toinen, jos jarrupalat tai -levyt on kulunut poikkeuksellisen nopeasti, kilometreihin suhteutettuna, tai myyjä on markkinoinut niiden olevan hyvässä kunnossa, juuri vaihdetut tai muuten indikoinut, että jarruremonttia ei ole tulossa hetkeen.


Paljon vikoja autossa


Mikäli autossa on samaan aikaan useita eri vikoja, ei ole mielekästä arvioida tilannetta jokaisen vian kohdalla erikseen, vaan tällöin tarkastellaan kokonaisuutta. Jos halpakin auto on myyty siten, että sitä on markkinoitu hyvä kuntoisena, täysin toimivana tai muilla vastaavilla ilmauksilla ja siihen ilmenee useita virheitä, on autossa tällöin virhe. Mikäli vikoja on yhdessä autossa paljon ja sitä on markkinoitu ilman ko. ilmauksia, voi siinä olla virhe esimerkiksi siinä tapauksessa, että ostajalla on ollut muu perustelu syy olettaa virheitä olevan vähemmän.


Kaupan purku


Autokaupan purku on aina viime sijainen toimi, ja ensiksi ostajaa tulee hyvittää hinnanalennuksella. Mikäli virhe on kuitenkin olennainen, täyttyy silloin kaupan purun edellytykset. Autokaupassa olennainen virhe liittyy yleensä virheen taloudellisen arvoon, kuinka paljon korjaus maksaa tai kuinka paljon auton arvo on alempi kuin se olisi ilman virhettä, tai auton käyttökelpoisuuteen. Auto voi olla kolariauto, jolloin sen arvo putoaakin yhtäkkiä asian selviämisen jälkeen 40.000,00 eurosta 25.000,00 euroon, jolloin on selvää, että kaupan purun edellytykset täyttyvät. Samaan aikaan virhe voi olla arvoltaan, vaikka vain 500,00 euroa, mutta kyseinen osa on niin kriittinen, että autoa ei voi käyttää ollenkaan eikä korvaavaa osaa saada hankittua. Tällöin virhe on myös olennainen, koska se estää auton käyttämisen.


Tiedonantovirhe


Tiedonantovirhe on yleensä kyseessä, kun auton tiedot eivät pidä paikkaansa. Tämä virhe voi olla väärin ilmoitettu kilometrimäärä, jolloin todellinen mittarilukema poikkeaa myynti-ilmoituksesta, auton aikaisemmasta historiasta on annettu väärää tietoa, esimerkiksi kolarin osalta tai huoltohistorian osalta. Tiedonantovirheen oikaisu autoa korjaamalla ei ole aina edes mahdollista, jolloin kyseeseen tulee hinnanalennus tai kaupan purku sen mukaan, onko kyse vähäisestä vai suuremmasta virheestä.


Virheelliset kilometrit


Nykyäänkin ilmenee tilanteita, joissa auton kilometrit eivät pidä paikkaansa, ja autolla onkin ajettu enemmän kuin mittarista, huoltokirjasta tai myynti-ilmoituksesta ilmenee. Tällöin on kyseessä virhe, tarkemmin ilmaistuna tiedonantovirhe. Auton hinnan muodostukseen olennaisesti vaikuttaa sillä ajettu kilometrimäärä. Mikäli todelliset kilometrit poikkeavat vain hieman ilmoitetusta, tulee yleensä kyseeseen vain hinnanalennus.


Mikäli kilometrit poikkeavat huomattavasti ilmoitetusta, tulee autokaupan purku ajankohtaiseksi, koska tällöin virhe on olennainen. Tarkkaa rajaa kilometrirajaa milloin autokaupan purku tulee ajankohtaiseksi ja milloin hinnanalennus tulee kyseeseen, ei voi antaa, mutta nyrkkisääntönä voi sanoa, että mikäli eroavaisuus on ainoastaan tuhansia kilometrejä, tulee kyseeseen hinnanalennus ja suuremmissa poikkeamissa tulee kyseeseen kaupan purku.


Autoriitalakimies.fi


Etsitkö luotettavaa ja asiantuntevaa lakimiestä hoitamaan autoriitoihin liittyvät asiat? Älä etsi enää, sillä autoriitalakimies.fi on juuri sinulle sopiva valinta! Miksi valita meidät?

  1. Asiantuntemus: Meidän lakimiehemme ovat erityisesti autoriitoihin. Heillä on vuosien kokemus alalta ja päivittävät jatkuvasti tietonsa uusimmista lainsäädännön muutoksista.

  2. Luotettavuus: Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille ensisijainen tavoite. Voit luottaa siihen, että hoidamme asiasi ammattitaidolla ja luottamuksella.

  3. Kokonaisvaltainen palvelu: Tarjoamme kattavan valikoiman palveluita autoriitoihin liittyvissä kysymyksissä. Hoidamme kaikki vaiheet vaatimusten esittämisestä, sovintoneuvotteluista ja riidanratkaisuista aina mahdollisiin oikeustoimiin asti.

  4. Nopeus ja tehokkuus: Ymmärrämme, että autoriitoihin liittyvät asiat voivat vaatia nopeaa reagointia. Siksi pyrimme ratkaisemaan asiat mahdollisimman tehokkaasti ja ripeästi.

  5. Henkilökohtainen palvelu: Me välitämme asiakkaistamme ja haluamme ymmärtää yksilölliset tarpeesi. Saat aina henkilökohtaista palvelua, joka perustuu juuri sinun tilanteeseesi.

Autoriitalakimies.fi on täällä auttamassa sinua turvaamaan oikeutesi. Ota yhteyttä meihin jo tänään ja varmista, että autoriitoihin liittyvät oikeudelliset asiat ovat kunnossa ammattilaisten avustuksella!617 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page