top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Virhetilanteet käytettyjen autojen kaupassa


Käytettynä ostetussa autossa voi ilmetä kaupanteon jälkeen korjaamista vaativia vikoja. On kuitenkin muistettava, että kuluttaja ei voi edellyttää, että käytetty auto olisi uudenveroinen. Tästä huolimatta, käytettynä ostettu auto ei kuitenkaan saa olla huonommassa kunnossa kuin kuluttajalla on auton ikä, sillä ajetut kilometrit, auton kauppahinta sekä myyjän autosta antamat tiedot huomioon ottaen yleensä aihetta edellyttää. Auton korjauskustannukset eivät saa kuitenkaan nousta kohtuuttoman korkeiksi. Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimpiä esimerkkejä käytetyn auton kaupassa esiintyvistä virhetilanteista.


Auton jakohihnan katkeaminen


Kuluttajariitalautakunnan vakiintuneen tulkinnan mukaan jakohihnan pitää kestää vähintään valmistajan laatiman huolto-ohjelman mukainen vaihtoväli. Mikäli hihna katkeaa aikaisemmin, silloin on kyse virheestä. Myyjän korjattavaksi tulevat tällöin myös hihnan katkeamisesta aiheutuneet vahingot, kuten moottorinkorjauskustannukset, siltä osin kuin kyse ei ole auton parantamiseen vaikuttavista kustannuksista.


Korjauskustannuksiin osallistuminen


Kuluttajansuojalain lähtökohta on, että myyjän on korjattava virheet omalla kustannuksellaan. Joskus auton arvo nousee kuitenkin korjauksen jälkeen selvästi korkeammaksi kuin mitä se olisi ollut alkuperäisen sopimuksen mukaan. Mikäli korjauksesta aiheutuvat kustannukset ovat myyjälle kohtuuttomat, hänen ei tarvitse suostua korjaukseen ilman, että kuluttaja osallistuu niihin kustannuksiin, jotka parantavat autoa.


Vaikka myyjä ilmoittaisi korjauksen koituvan hänelle kohtuuttomaksi, kuluttaja voi kuitenkin kieltäytyä maksamasta autonsa saattamisesta parempaan kuntoon. Virhe voidaan tällöin oikaista korjaamisen sijasta hinnanalennuksella.


Koeajo ja ostajan havainnot autosta


Virheen arviointiin vaikuttavat kuluttajan omat havainnot auton kunnosta. Ostaja ei voi vedota virheenä sellaiseen vikaan tai puutteeseen, josta hänen voi olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Jotta tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin, myyjän ja ostajan on hyvä käydä yhdessä huolellisesti läpi kaikki auton tiedot. Ostajalle on myös tarjottava mahdollisuus riittävän pituiseen koeajoon ennen kaupasta päättämistä.


Ostajalla ei kuitenkaan ole erityistä selonottovelvollisuutta. Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle sellaiset kauppaan vaikuttavat olennaiset seikat, joita ostajan ei voi olettaa havaitsevan.


Väärä tieto


Väärä tieto voi olla esimerkiksi virheellinen tieto auton iästä. Jotta virhevastuu syntyisi, on ratkaisevaa, että auton käyttöönottoajankohta eli ensirekisteröintiajankohta on ilmoitettu oikein.


Myyjän kertomatta jätetyt tiedot


Kertomatta jätetystä tiedosta on kyse silloin, kun myyjä ei kerro jotain tiedossaan ollutta tietoa, joka on vaikuttanut kaupan päättämisen kannalta olennaiseen seikkaan. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi se, että auto on ollut välillä pois rekisteristä vakuutusyhtiön lunastettua sen kolarin vuoksi. Myyjän pitää kertoa tällaisista seikoista ostajalle oma-aloitteisesti. Myyjä ei voi olettaa, että ostaja selvittäisi tämän kaltaiset asiat itse.


Käyttö- ja huolto-ohjeet


Mikäli auton mukana ei saa käyttö- ja huolto-ohjeita, kyseessä on virhe. Käytetyn auton kaupassa ostajalle pitää antaa auton käyttämisen ja hoitamisen kannalta keskeiset ohjeet. Mikäli myyjä ei pysty toimittamaan omistajan käsikirjaa, hänen pitää antaa auton käytön ja huoltamisen kannalta keskeiset ohjeet jollain muulla tavalla.


Autolle annettu takuu


Jos autolle on annettu takuu, myyjän on virhevastuusta vapautuakseen saatettava todennäköiseksi, että auton huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan vastuulla olevasta syystä.


Entä jos autolle ei ole annettu takuuta?


Jos takuuta ei ole annettu tai takuuaika on jo päättynyt, ostajan on osoitettava, että auto on virheellinen. Jos auto osoittautuu myyjän tekemässä vian etsinnässä virheettömäksi, ostajalta on mahdollista periä etsintätyöstä kohtuullinen maksu.


Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä meidän asiantunteviin lakimiehiin:71 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page