top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Auto myyty ”sellaisena kuin se on” – vapauttaako vastuusta?Jos ajoneuvo tai mikä hyvänsä muu tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan mukaan virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.


Eräässä tapauksessa auto oli maahantuotu vajaa kaksi (2) vuotta ennen sen käyttöönottoa. Rekisteröintitietojen mukaan auto onkin ollut kaupantekohetkellä vajaa neljä ja puoli vuotta vanha sen valmistuksesta lukien. Näin ollen sillä on ollut ikää vajaa kaksi vuotta enemmän kuin mitä on väitetty. Tämä on sellainen tieto, joka on omiaan vaikuttamaan kaupan ehtoihin. Myyjällä on velvollisuus kertoa siitä ostajalle, jos hänen voi olettaa tienneen asiasta.

Tavanomainen auton markkinointitapa on yleensä muun muassa ilmoittaa auton vuosimalli (vm.). Tässä tapauksessa ei ole ilmoitettu auton vuosimallia vaan ensirekisteröinti- eli käyttöönottovuosi. Kuluttajan käsitys auton iästä määräytyy yleensä sekä auton vuosimallin että käyttöönottoajankohdan perusteella. Kun myyjä on antanut tiedon auton käyttöönottovuodesta ilman, että hän on samalla antanut tietoa siitä selvästi poikkeavasta vuosimallista tai tehnyt asiasta varaumaa, hän on antanut auton iästä tiedon, joka ei vastaa niitä ominaisuuksia, jotka ostajalle on autosta perustellusti syntynyt.


Toisin sanoen, auto oli hinnoiteltu ja myyty ostajalle sillä oletuksella, että auto on uudempaa mallia kuin se todellisuudessa on ollut. Siten on selvää, että väärä tieto asiasta on oletettavasti vaikuttanut auton myyntihintaan.


Tapauksessa todettiin, että myyty auto on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla virheellinen ja ostajalle on syntynyt saman lain 5 luvun 19 §:n mukainen oikeus hinnanalennukseen.

183 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page