top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Kuka vastaa auton jakoketjun hajoamisesta? osa 2

Päivitetty: 20. lokak. 2022


Edellisessä kirjoituksessa käsiteltiin autojen virheellisyyttä koskevia yleisiä oikeussääntöjä sekä sitä, kuinka kauan auton jakoketjun kuuluisi kestää. Kuluttajariitalautakunta on antanut lukuisia ratkaisuja, joissa se on vahvistanut, että autojen jakohihnan voi odottaa kestävä useita vuosia sekä toistasataa tuhatta ajokilometriä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan kuluttajan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia vastuun jakautumiseen myyjän ja ostajan välillä, sekä pyritään kasaamaan kaikesta ratkaisukäytännöstä yleispäteviä laajemmin soveltuvia johtopäätöksiä.


Arvioitaessa sitä, kuinka kauan jakoketjun tulisi todella kestää, on valmistajan autolle määrittämä huolto-ohjelma ratkaisevassa asemassa


Aiemmissa tarkastelluissa ratkaisuissa lautakunta oli kaikissa katsonut jakoketjun hajonneen ennenaikaisesti – yhteistä ratkaisuissa oli se, että jakoketjut olivat rikkoutuneet ennen, kuin ne olisi valmistajan määrittämän huolto-ohjelman mukaan kuulunut vaihtaa.


Tässä kuluttajariitalautakunnan ratkaisemassa tapauksessa oli kyse autosta, jonka jakopään ketju osoittautui vialliseksi, kun autolla oli ajettu lähes 150 000 kilometriä, rikkoutumishetkellä auto oli jo seitsemän vuotta vanha ja sen kaupasta oli ehtinyt kulua reilut viisi vuotta. Myyjän mukaan kysymys oli auton normaalista kulumisesta, eikä ostajalla ollut enää oikeutta korvaukseen, kun kaupanteostakin oli kulunut jo viisi vuotta.


Tapauksessa kyseessä olevaan autoon ei oltu määritelty jakoketjun vaihtoväliä, joten kuluttajan katsottiin voivan odottaa ketjun kestävän huomattavasti kauemmin kuin seitsemän vuotta ja 150 000 kilometriä. Jos jollekin auton osalle ei ole määritelty vaihtoväliä tai muuta huolto-ohjelmaa, voi kuluttaja odottaa kyseisen osan kestävän koko auton elinkaaren verran – eli vähintään 250 000 kilometriä. Näiden perusteluiden myötä lautakunta suositti myyjää antamaan ostajalle tämän vaatiman hinnanalennuksen.Milloin ostajan voidaan katsoa myötävaikuttaneen jakoketjun hajoamiseen?


Myyjä välttää vastuun autossa olevasta virheestä tai hänelle määrättävää vahingonkorvausvelvollisuutta voidaan alentaa, jos katsotaan toteennäytetyksi, että ostaja on omalla toiminnallaan myötävaikuttanut vian syntymiseen. Ostajan voidaan katsoa myötävaikuttaneen vian syntymiseen muun muassa silloin, jos hän laiminlyö huolto-ohjelman mukaisen huollon suorittamisen ja tämän laiminlyönnin katsotaan vaikuttaneen vian syntymiseen. Muutoin ostaja voi myötävaikuttaa vian syntymiseen esimerkiksi käyttämällä autoa väärin.


Tässä kuluttajariitalautakunnan ratkaisemassa tapauksessa oli kyse autosta, jonka jakopään ketju oli rikkoutunut jo 73 000 ajokilometrin jälkeen aiheuttaen mittavan moottorivaurion. Normaalitilanteessa jakoketjun olisi pitänyt kestää huomattavasti pidempään kuin mitä se oli kestänyt. Maahantuojan ja myyjän mukaan he eivät kuitenkaan vastanneet jakoketjun ennenaikaisesta hajoamisesta, sillä auton vuosihuollot oli huoltokirjan mukaan laiminlyöty. Autoon ei huoltokirjan mukaan oltu vaihdettu muun muassa moottoriöljyjä riittävä usein.


Lautakunta katsoi toteennäytetyksi, että ostaja oli toiminnallaan myötävaikuttanut auton vian syntymiseen. Tämän myötävaikutuksen ei kuitenkaan katsottu olevan niin merkittävää, että se olisi kokonaan poistanut myyjän ja maahantuojan vastuun autossa olevasta viasta. Lautakunta suositti maahantuojaa korvaamaan ostajalle 1 500 euroa – auton korjauskustannukset olivat olleet reilut 3 000 euroa. Myötävaikutus täten ainoastaan alensi maahantuojalle kuuluvaa vastuuta.


Toisessa tapauksessa myyjä koitti välttää vastuun vetoamalla siihen, että autoa ei oltu huollettu maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä. Tällä ei kuitenkaan ollut merkitystä, sillä autoa ei ole pakko huollattaa valtuutetussa huoltoliikkeessä, kunhan autoon tehdään oikeat huollot ja kuluttaja pystyy todistamaan nämä huoltotoimenpiteet tehdyiksi. Tapauksessa kuluttaja pystyi todistamaan, että huollot oli tehty moitteettomasti. Kun jakoketju oli hajonnut ennen valmistajan määrittämää huoltoväliä, katsoi kuluttajariitalautakunta myyjä olevan vastuussa auton moottorin korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista ja suositti myyjää antamaan ostajalle 2 000 euron hinnanalennuksen.


Mitä kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista voidaan päätellä?


Autojen jakoketjujen aiheuttamien vikojen yleisyydestä kertoo kuluttajariitalautakunnan sekä muun ratkaisukäytännön laajuus – tietokannoissa on saatavilla lukemattomasti ratkaisuja erilaisiin jakoketjuja koskeviin oikeusriitoihin. Tässä kirjoituksessa on käsitelty ainoastaan jäävuoren huippua kaikista ratkaisuista. Ratkaisut noudattavat pitkälti samaa kaavaa, jossa ratkaisevaa on jakoketjulle valmistajan määrittämä vaihtoväli. Jos ketju hajoaa ennen kuin se olisi kuulunut vaihtaa, katsotaan siinä pääsääntöisesti olevan laissa tarkoitettu virhe. Jakoketjuille määritetyt vaihtovälit voivat vaihdella merkki- mallikohtaisesti, ja varsinkin vanhemmissa autoissa vaihtovälit voivat olla huomattavankin pitkiä tai niitä ei välttämättä ole edes määritetty, jolloin jakoketjun voidaan odottaa kestävän auton koko käyttöiän. Tämä tarkoittaa puolestaan sitä, että myyjä voi vastata auton jakoketjun hajoamisesta vielä hyvinkin pitkän ajan kuluttua.


Mikäli tarvitset oikeudellista apua autokauppaan liittyvissä asioissa, otathan yhteyttä ammattitaitoisiin autoriitalakimiehiimme!
285 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page