top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Milloin kuluttajansuojalakia sovelletaan autokaupassa?

Päivitetty: 20. toukok. 2021Kuluttajansuojalakia sovelletaan autokauppaan kuluttajan ostaessa uuden tai käytetyn auton elinkeinonharjoittajalta, tyypillisesti autoliikkeeltä. Kuluttajansuojalakia sovelletaan vain elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä suhteissa. Kahden yksityishenkilön väliseen autokauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia, vaan sovellettavaksi tulee tällöin kauppalaki. Ostajan asema on heikompi kauppalain piirissä.


Autokaupan virhe


Auton on vastattava laadultaan, lajiltaan, määrältään ja muilta ominaisuuksiltaan sovittua. Autokaupassa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jos auto poikkeaa jollakin tavalla sovitusta, myyjän antamista tiedoista tai kuluttajan perustelluista odotuksista, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Vaikka myyjä ei tietäisi autossa olevasta virheestä, on se silti hänen vastuullaan. Ostajan on kuitenkin käytettävä autoa asianmukaisesti, eikä hän voi vedota virheenä sellaiseen seikkaan, joka on aiheutunut hänen omasta laiminlyönnistään tai epäasiallisesta käytöstä.


Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan virheen oletetaan olleen autossa ennen ostopäivää, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden aikana.


Autokaupan virhe voidaan oikaista kolmella eri tavalla. Ensisijainen vaihtoehto on se, että virhe korjataan. Myyjä ja kuluttaja voivat sopia myös hinnanalennuksesta tai kaupan purkamisesta.


Myyjän virhevastuu


Lähtökohtaisesti kuluttajansuoja autokaupassa tarkoittaa sitä, että ostajalla on oikeus vaatia auton korjausta. Auton myyjällä on ensisijainen virhevastuu kuluttajansuojalain mukaisissa virhetilanteissa. Myös esimerkiksi maahantuoja ja valmistaja voivat olla vastuussa auton virheestä.


Myyjän vastuu autokaupan virheistä on laaja. Virhevastuu ulottuu jopa sellaisiin virheisiin, joista myyjä ei ole tiennyt. Myyjän virhevastuun kestolla ei ole lakisääteistä takarajaa. Virhevastuuaika määritellään auton tai sen osien oletettavan kestoiän mukaan. Kestoiän arviointi on aina tapauskohtaista.


Mitä kuluttajan on tehtävä, jos autossa on virhe?


Kuluttajan on virheen havaittuaan tehtävä siitä kohtuullisessa ajassa valitus myyjälle. Kohtuullisena aikana pidetään noin kahta kuukautta sen havaitsemisesta. Virheestä kannattaa ilmoittaa aina kuitenkin mahdollisimman pian. Ensin osapuolten kannattaa sopia virheen korjaamisesta keskenään. Aina yhteiseen ratkaisuun ei kuitenkaan päästä. Mikäli kuluttaja tarvitsee apua auton virheellisyyden arvioimisessa, hän voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttaja voi viedä asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai vaihtoehtoisesti hän voi viedä asian myös käräjäoikeuteen.


Miten autokaupan virhe voidaan oikaista?


Autokaupan virhe voidaan oikaista korjaamalla autossa oleva vika, hinnanalennuksella tai purkamalla autokauppa. Ensisijainen keino on virheen korjaaminen. Myyjällä on oikeus korjata autossa ilmennyt vika, mikäli se voidaan korjata kohtuullisessa ajassa eikä korjaaminen alenna auton arvoa tai aiheuta ostajalle huomattavaa haittaa.


Toinen keino oikaista virhe on hinnanalennus. Tämä soveltuu sellaisiin autokaupan virheisiin, joita ei voida varsinaisesti korjata. Tällainen virhe on esimerkiksi myyjän antama väärä tieto auton kunnosta tai sillä ajetuista kilometreistä.


Viimeinen keino oikaista virhe on autokaupan purkaminen. Autokauppa voidaan purkaa, jos virhe ei ole vähäinen eikä sitä voida korjata kohtuullisessa ajassa aiheuttamatta kuluttajalle olennaista haittaa. Autokauppa voidaan purkaa lähes kaikissa tapauksissa, jos korjaus ei ole onnistunut. Käytännössä kaupanpurku tulee kuitenkin kysymykseen silloin kun muita oikaisutapoja on jo aikaisemmin kokeiltu.


Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä meidän asiantunteviin lakimiehiin:


389 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page