top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Milloin autokaupassa on syytä turvautua lakimiehen apuun?


Auton ostaminen on käytännössä melkein meille kaikille se toiseksi suurin sijoitus elämän aikana heti kodin jälkeen. Kun autokaupassa syntyy ongelmia, ovat taloudelliset riskit siten suuria, ja itse asian ollessa samaan aikaan juridista sekä teknistä autotekniikkaan liittyvää, on asiassa helppoa päätyä huonoon – ja usein myös oikeudellisesti virheelliseen – lopputulokseen. Asiansa osaava juristi helpottaa ja varmasti nopeuttaa asian käsittelemistä, ja tällä tavoin tullaan usein päätymään omalta kannalta parhaimpaan lopputulokseen riidan ratkaisemisessa. Juristin palkkaaminen on siten tietyissä tapauksissa erittäin suotavaa, ja oikeudenkäyntiin ei pidä lähteä koskaan ilman juristin apua. Entä sitten muut tilanteet? Tässä kirjoituksessa käsitellään autoriidan ratkaisemista myyjän ja ostajan välillä sekä sitä, minkä mausteen juristin palkkaaminen tuo tilanteeseen.


Miten autoa koskeva riita etenee?


Auton riita lähtee useimmiten siitä, että autossa ilmenee kaupan tekemisen jälkeen jokin vika. Vian löytämisen jälkeen ostaja tekee reklamaation myyjälle. Reklamaatiossa ostaja voi esittää vaatimuksia ja oman kantansa siitä, miten asiassa tulisi edetä. Myyjä vastaa tähän reklamaatioon ja antaa oman mielipiteensä asiasta, joka usein eroaa ostajan esittämästä kannasta – myyjä katsoo usein ostajan olevan ainakin osittain vastuussa auton korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Reklamaatiota ja vastausta seuraakin yleisimmin osapuolten väliset neuvottelut kumpaakin ainakin jokseenkin tyydyttävän lopputuloksen saamiseksi.


Jos neuvottelussa ei päästä ostajan haluamaan lopputulokseen, riippuvat ostajalla käytettävissä olevat vaihtoehdot siitä, keneltä ostajan on auton hankkinut. Jos kyse on niin sanotusta kuluttajakaupasta, eli yksityishenkilö on ostanut auton autoliikkeestä, voi ostaja viedä asian eteenpäin joko kuluttajariitalautakunnan taikka käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tällöin kuluttaja voi käyttää myös kilpailu- ja kuluttajaviraston tarjoamaa kuluttajaneuvontaa. Jos ostaja ei ole tyytyväinen kuluttajariitalautakunnan ratkaisuun, on hänellä viimesijaisena vaihtoehtona asian vieminen käräjäoikeuden käsittelyyn. Kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa ostajalla ei ole käytettävissä kuluttajariitalautakunnan palveluita, ja neuvotteluiden kariutuessa asia on vietävä tuomioistuimeen.


Missä vaiheessa lakimies mukaan?


Kuten edellä mainittiin, lakimies kannattaa ottaa mukaan viimeistään harkittaessa asia viemistä käräjäoikeuteen. Tuomioistuinkäsittelyyn liittyy riski asian häviämisestä, jolloin omien asianajokulujen lisäksi myös vastapuolen kulut tulevat maksettavaksi. Asianajajan kanssa on ennen kanteen tekemistä mahdollista tehdä kattava arvio toimiin liittyvistä riskistä ja siitä, kuinka varmaa tapauksen voittaminen tuomioistuinkäsittelyssä on. Kun asian ”vedenpitävyys” ja tuomioistuinprosessiin liittyvät riskit on oikealla tavalla arvioitu, vältetään turhia riskejä ja kanteen nostamisesta voidaan tehdä harkittu, rationaalinen päätös.


Jos asiaa ei viedä tuomioistuimeen, ei lakimiehen puoleen kääntyminen ole aina välttämätöntä. Asian voi itse viedä kuluttajariitalautakuntaan, vaikkapa sivuiltamme löytyvän ohjeen mukaisesti. Lautakunnassa asiaa voi ajaa itse, ja asian käsitteleminen on usein avoimempaa, kun osapuolet vastaavat kysymyksiin, joihin lakimiehet eivät asiamiehensä antaisi vastata. Lakimiehestä on kuitenkin usein hyötyä myös tällaisissa tapauksissa.


Mitä etua lakimiehestä on?


Tuomioistuinkäsittelyssä lakimiehen apu on edellä kuvatulla tavalla välttämätöntä. Ilman lakimiestä on tuomioistuimeen helppo lähteä jo valmiiksi häviävästä asemasta ymmärtämättä käsittelyyn liittyvää kuluriskiä.


Asiantunteva lakimies ajaa asiakkaansa etuja, tuntee oikeuskäytännön ja tämän lisäksi toimii eräänlaisena auktoriteettina ostajan puolella – myös vastapuoli tunnustaa lakimiehen asiantuntijuuden, ja myös neuvotteluratkaisu saattaa kuulostaa paremmalta vaihtoehdolta, kun tiedetään, että asia viedään tarpeen vaatiessa eteenpäin. Käytännössä lakimiehen puoleen kääntyminen nopeuttaa aina asian ratkaisemista ja on usein varmin tie parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Lakimies usein myös estää asiakasta tekemästä asiaan haitallisesti vaikuttavia virheitä, jolloin tullaan päätymään ostajan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.


Harkittaessa sitä, kannattaako tapauksessa palkata lakimiestä, on arvioitava riidan perusteena olevan virheen taloudellista merkitystä ja sitä, miten itse haluaisi lähteä asiassa etenemään. Jos vastapuolten näkemykset ovat vahvasti erillään, ja kyse on suurista rahasummista, on lakimiehen puoleen kääntyminen järkevää.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokauppaan liittyen, otattehan yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme!


51 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page